صفحه درباره ما مرکز نیکوکاری حضرت ام البنین (س) مشهد

درباره ما

تاریخچه 

مرکز نیکوکاری حضرت  ام البنین (س)  به شماره ثبت 4155 در سال 1398 فعالیت رسمی خود را با مجوز کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی و با تحت پوشش قرار دادن بیش از  1000  خانواده آغاز نموده است و هم اکنون در قالب رفع مایحتاج زندگی، لوازم خانگی، بیمه، بهداشت و درمان، تحصیل، جهیزیه تعمیرات ضروری مسکن، ودیعه مسکن و مشاوره و مددکاری تحت حمایت خود دارد.